Korisnički nalog

  • Izvodi za klijente

    - Odabirom stavke "Računi" u korisničkom meni-ju otvara se stranica sa spiskom svih plaćenih i neplaćenih računa koje je firma eDizajn fakturisala korisniku....