Računi

  • Rok za plaćanje računa

    -  Krajnji rok za plaćanje računa ističe završno sa datumom naznačenim na računima.-  Nepoštovanje istog, smatraće se neodgov...